Bigbang 10th Anniversary Vinyl LP
       
     
 Loser. 2015
       
     
 Bang Bang Bang. 2015
       
     
 Eyes, Nose, Lips (by Taeyang). 2014
       
     
 Doom Dada (by T.O.P). 2013
       
     
 Crooked (by G-dragon). 2013
       
     
 Fantastic Baby. 2012
       
     
 Baby Good Night (by GD & T.O.P). 2011
       
     
 Tonight. 2011
       
     
 V.V.I.P (by Seungri). 2011
       
     
 Haru Haru. 2008
       
     
 Lies. 2007
       
     
 A Fool of Tears. 2006
       
     
bigbang-vinyl-lp-7.jpg
       
     
bigbang-vinyl-lp-3.jpg
       
     
bigbang-vinyl-lp-4.jpg
       
     
bigbang-vinyl-lp-5.jpg
       
     
bigbang-vinyl-lp-6.jpg
       
     
bigbang-vinyl-lp-2.jpg
       
     
bigbang-vinyl-lp-8.jpg
       
     
Bigbang 10th Anniversary Vinyl LP
       
     
Bigbang 10th Anniversary Vinyl LP

50 Fashion illustrations of Bigbang, K-pop idol group, for their 10th anniversary celebration vinyl LP. Designed by Hyundai Card Design Lab.

빅뱅 10주년 기념 바이널 LP 속 '패션' 섹션을 위한 빅뱅의 히스토리를 담은 50가지 패션 일러스트. 디자인 by 현대카드 디자인 랩

 Loser. 2015
       
     

Loser. 2015

 Bang Bang Bang. 2015
       
     

Bang Bang Bang. 2015

 Eyes, Nose, Lips (by Taeyang). 2014
       
     

Eyes, Nose, Lips (by Taeyang). 2014

 Doom Dada (by T.O.P). 2013
       
     

Doom Dada (by T.O.P). 2013

 Crooked (by G-dragon). 2013
       
     

Crooked (by G-dragon). 2013

 Fantastic Baby. 2012
       
     

Fantastic Baby. 2012

 Baby Good Night (by GD & T.O.P). 2011
       
     

Baby Good Night (by GD & T.O.P). 2011

 Tonight. 2011
       
     

Tonight. 2011

 V.V.I.P (by Seungri). 2011
       
     

V.V.I.P (by Seungri). 2011

 Haru Haru. 2008
       
     

Haru Haru. 2008

 Lies. 2007
       
     

Lies. 2007

 A Fool of Tears. 2006
       
     

A Fool of Tears. 2006

bigbang-vinyl-lp-7.jpg
       
     
bigbang-vinyl-lp-3.jpg
       
     
bigbang-vinyl-lp-4.jpg
       
     
bigbang-vinyl-lp-5.jpg
       
     
bigbang-vinyl-lp-6.jpg
       
     
bigbang-vinyl-lp-2.jpg
       
     
bigbang-vinyl-lp-8.jpg